Přejít na obsah
Co a jak děláme?
Vyvíjíme aplikace přesně podle požadavků zákazníka. Nepotrpíme si příliš na prezentace a porady. Pro vývoj nepoužíváme módní prostředky, módě nepodléháme. Používáme osvědčené postupy a nástroje, které jsou již stabilní a prověřené dlouholetou praxí.
Tím jsme schopni zajistit stabilitu a svižnost našich aplikací.Měření, odečty
Dodáme systémy pro měření energie, plynu, vody a tepla pro technologické a obchodní účely (distribuční a obchodní část utilitní společnosti). Dodáme software pro  sběr dat z měřičů energie a software pro inteligentní vyhodnocování. Dodáme systém pro organizaci sběru dat odečtovým personálem. Dodáme systém pro shromažďování dat z externích automatických měřících (akvizičních) zařízení a jejich integraci na účtovací systémy.

Integrace
Aplikace napojíme na vaše systémy, jak bude potřeba. Z utilitních společností máme zkušenosti s integracemi na systémy SAP IS-U, DMS, AVE, CONVERGE, RELIANCE apod. Po technické stránce integraci realizujeme od jednoduchých souborových přenosů po sofistikovaná rozhraní typu Soap, Rest, COM, ActiveX, DataLink, DataLake či formou architektury SOA. Před odesláním odečtových dat jsme schopni provést validace, agregace, přeformátování dle potřeb cílového systému. Na základě událostí na odběrném místě (anomálie), spustíme work flow - servisní zakázky.
Měřiče, sondy, ovládání
Navrhujeme a realizujeme mikropočítačové systémy pro měření fyzikálních veličin, drobnou automatizaci a řízení procesů v průmyslu. Navrhneme i jednoúčelový systém na základě vašich požadavků. Pro komunikaci umíme využít IOT sítě, WiFi, LTE, sériové linky, radiové spoje.
© IQCZ 2020-2022
Návrat na obsah