Přejít na obsah
ODES
Kompletní odečtový systém pro energetické odečty určené k fakturaci energií  - odečtová centrála.
Hlavní komponenty:
  • modul rozhraní  
    • automatizované rozhraní na fakturační systémy např. SAP
    • automatizované rozhraní na akviziční systémy např. mobilní aplikace, HES systémy, AMM (CONVERGE)
  • modul správy odečtových požadavků
  • modul organizace odečítačů
  • modul validace dat
  • modul pro generování work flow (servisní zakázky)
  • modul vyhodnocování výkonnosti odečítačů, příprava fakturace
ProLiteSolar
Aplikace pro nahrazování intervalových dat měření výkonu PV elektráren podle okamžité intenzity záření na dané lokalitě. Aplikace má formu Activex knihovny pro možnost implementace do dalších systémů.
Prolite
Aplikace pro transformaci a validaci profilových dat 6 kvadrantových elektroměrů (výroba, spotřeba) pro účely komunikace s OTE.
© IQCZ 2020-2022
Návrat na obsah