Přejít na obsah
Eon ČR
Systémy Oregon, Odes.
Kompletní řešení odečtů elektrické energie a plynu, registrové a profilové hodnoty (15 minut).
Mobilní aplikace pro sběr registrových odečtů.
Návrh integračních scénářů - Oregon vs. ZIS.
Vývoj interfejsů: Oregon vs. SAP IS-U, CONVERGE, AVE.
ZSE SK
Systém Oregon.
Kompletní řešení odečtů elektrické energie, registrové odečty segmentu domácností a velkoodběratelů.
Automatický interfejs na systém dálkového měření GÖRLITZ.
Mobilní aplikace pro sběr registrových odečtů pomocí optického rozhraní.
Návrh integračních scénářů - Oregon vs. SAP IS-U.
Vývoj interfejsů: odečtové centrály - SAP IS-U.
Klima
Aplikace Prolite pro transformaci a validaci profilových dat 6 kvadrantových elektroměrů (výroba, spotřeba) pro účely komunikace s OTE.

Jihočeská univerzita
Vývoj systému ProLiteSolar určeného pro nahrazování intervalových hodnot měření výkonu PV zdrojů dle okamžité hodnoty intenzity záření v dané lokalitě.
Návrh smart meteringového analytického pracoviště.
© IQCZ 2020-2022
Návrat na obsah